Estàs a: Pàgina principal > Docència ambiental

Docència ambiental

L’especialització en temes ambientals del personal de Limonium S.L. ha permès la demanda dels seus serveis com docents en diverses jornades, ponències, cursos i màsters organitzats per administracions (SAM-Diputació de Tarragona, Ajuntament de Reus, Ajuntament de Cambrils, Govern de Múrcia, Generalitat de Catalunya), entitats (Xarxa de Custòdia del Territori, GEPEC-EdC) i universitats (URV, UdL, UAB, UPC, UB)

 

Docència especialitzada sobre temàtiques d'urbanisme i medi ambient

 • Realització de ponències, jornades y seminaris de temes relacionats amb la interacció entre el medi ambient i els desenvolupaments urbanístics

 

Docència sobre temàtiques ambientals

 • Realització de seminaris i classes
 • Participació en mòduls d'ecoles taller

PROJECTES REALITZATS

Docència sobre temàtiques d’urbanisme i medi ambient

 1. Ponència: El tractament del sòl no urbanitzable i del paisatge (rural i urbà) en el planejament urbanístic; casos pràctics. A Curs: L’urbanisme i el desenvolupament sostenible: conceptes i aplicació. 10-12-2003. Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona
 2. Ponència: L’informe ambiental: metodologia i casos pràctics. Dins Jornada: La Pluridisciplinaritat de l’urbanisme en el Curs de Planejament Urbanístic. 14-3-3005. Escola Sert Demarcació de Tarragona
 3. Ponència: Com incidiran en el planejament urbanístic aquestes disposicions legals? Llei de paisatge, llei de contractes de conreu, llei forestal i llei de mobilitat. A Jornada: Un nou marc regulador per a l’urbanisme i el medi ambient. 4-11-2005. Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.
 4. Ponències: L’elaboració de l’informe ambiental. Metodologia PAS a PAS amb exemples de casos pràctics. A Curs: l’elaboració dels informes ambientals del planejament urbanístic. Maig 2006. Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona
 5. Professorat al curs “Instruments de gestió ambiental del territori” dins el Màster en Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat de la UPC. Maig 2006
 6. Professorat de la jornada Avaluació ambiental estratègica de plans urbanístics; de pur tràmit a procés essencial. Tramitació, contingut i activitats. Adreçat a secretaris de corporacions locals. Juny 2007. Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona
 7. Ponència “Del planejament territorial al planejament urbanístic. Incorporació i aplicació de criteris ambientals en el planejament urbanístic. Exemples d’aplicació” en el context de la Jornada “Aplicació de criteris ambientals en el planejament territorial. El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona”. Octubre 2007. Col·legi Ambientòlegs de Catalunya.
 8. Professorat al curs “Instruments de gestió ambiental del territori; bases per a l’avaluació ambiental del planejament urbanístic” dins el Màster en Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat de la UPC. Juny 2008
 9. Ponència “Custòdia del Territori, visions dels redactors del planejament urbanístic” dins la Jornada “Urbanisme i Custòdia del Territori”. XCT i DMAH. Desembre 2008.

Docència espais verds

 1. Diversos cursos, seminaris i jornades impartits (GEPEC, IMFE-Mas Carandell)

Docència espais naturals / biodiversitat

 1. Realització d’una jornada de formació als tècnics d’ús públic dels diferents Parcs Naturals de Catalunya sobre la metodologia i resultats dels Estudis de Capacitat d’Acollida. Encarregat pel Parc Natural del Delta de l’Ebre. Deltebre, febrer 2008
 2. Professorat al Curs de Conservació i Custòdia del Territori organitzat per la Xarxa de Custòdia del Territori i impartit a l’Escola d’Aministració Pública de Catalunya, abril de 2008
 3. Realització d’una ponència “Estudi integral de la conca del riu Montsant” a les Jornades sobre el Parc Natural del Montsant, octubre 2008.
 4. Realització d’una ponència “Els camps de golf com a recurs de biodiversitat” a les jornades sobre “Campos de Golf i Sostenibilitat” organitzades pel govern de Múrcia, novembre de 2008

Docència projectes i instruments de gestio forestal i agricola

 1. Seminari ”Impactes ambientals de les grans transformacions en regadiu”. Càtedra d’Arquitectura del Paisatge de la UB (2000)
 2. Classes de l’assignatura ”Medi Ambient i Agricultura” per l’Escola d’Enginyeria Agrícola de Tarragona. URV. (2001)
 3. Impartició de la classe pràctica de camp al Delta de l’Ebre de l’assignatura “Anàlisi de sistemes de conreu” per l’escola d’Enginyeria Agrícola de Lleida. ETSEAL. (2001-2008)

 

FOTOS

 

Accés ràpid
Limonium S.L. C/ Méndez Núñez 16, 43004, Tarragona. Telf. 877 66 14 38