Estàs a: Pàgina principal > Espais Naturals

Espais Naturals

Plans de Gestió i d’Ordenació de l’Ús Públic d’Espais Naturals

En el nostre context territorial, sovint els espais naturals (protegits per la legislació o no) es troben en una situació de fort desconeixement sobre els seus valors naturals, les amenaces que presenten i els potencials que s’hi poden desenvolupar.

 

En general, hi manca una planificació clara. Limonium S.L. ha adaptat, des de metodologies generals com els Plans de Gestió Eurosite, els Plans Especials o els Estudis de Límit de Capacitat d’Acollida, unes eines pròpies per facilitar als gestors dels espais naturals la presa de decisió sobre els espais i la recerca de finançament per executar les accions.

 

Estudis i Projectes de Restauració d’Espais Degradats

Alguns espais concrets es troben molt alterats per la presència d’abocaments de tot tipus, o per l’activitat extractiva que s’hi havia desenvolupat, o per d’altres factors semblants. Necessiten, doncs, de tractaments específics de millora morfològica i ecològica que són plantejats en estudis i projectes pensats per cada situació.


PROJECTES REALITZATS

Plans de Gestió i d’Ordenació de l’Ús Públic d’Espais Naturals

 1. Assessorament i redacció de la memòria de la proposta “Ordenació, restauració i gestió de l’espai natural de l’Albereda de Santes Creus i dinamització ecoturística de l’entorn”. Diputació de Tarragona (1998)
 2. Pla de Gestió Eurosite i pla de finançament d’activitats ambientals de la finca “Riet Vell” al Delta de l’Ebre. SEO/BirdLife (2002)
 3. Pla de Gestió Eurosite de la finca “Fraguerau” a la Serra del Montsant. Fundació Territori i Paisatge (2002)
 4. Proposta d’actuacions d’ús públic i conservació a l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Llaberia. Departament de Medi Ambient i Habitatge (2004)
 5. Proposta d’ordenació d’ús públic i conservació de valors naturals en la zona del polígon INCASOL, finca l’Aufacada i Gola de Migjorn. Parc Natural del Delta de l’Ebre (2005).
 6. Pla de Gestió Eurosite i projecte de restauració dels aiguamolls del Pla de Santa Maria. Diputació de Tarragona (2007)
 7. Pla de Gestió Eurosite del turó de la Miloquera a Marçà i de les finques públiques properes per millorar l’hàbitat de la tortuga mediterrània. Diputació de Tarragona (2007)
 8. Estudi de Capacitat d’Acollida del Parc Natural del Delta de l’Ebre. PNDE (2007)
 9. Pla de Gestió Eurosite de tres zones humides del litoral de Mont-roig del Camp (Salats de Miramar, Estany Gelat i Punta de Riu Llastres). Ajuntament de Mont-roig del Camp (2008-en curs)
 10. Pla de Gestió Eurosite i projecte de restauració de les antigues Salines de Sant Antoni (Parc Natural del Delta de l’Ebre). Obra Social de Caixa de Catalunya (2008 – en curs)
 11. Pla de Gestió Eurosite i Pla Especial dels Clots de la Barquera, a la Secuita. Diputació de Tarragona (2009 – en curs)
 12. Estudi de Capacitat d’Acollida dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Consorci del Delta del Llobregat (2009 – en curs)
 13. Pla de Gestió de les ZEPAs dels Secans de Ponent. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (2009- en curs)

 

Estudis i Projectes de Restauració d’Espais Degradats

 1. Projecte de restauració ecològica i paisatgística del Mur Verd a Tarragona. GEPEC (1997), direcció d’obres del projecte (Ajuntament de Tarragona, 1999-00) i preparació d’informes de gestió (2003)
 2. Projecte de restauració de la pedrera “Camp de Vent” a l’Aleixar. Agritem S.L. (2003)
 3. Informe i avantprojecte de restauració de l’abocador incontrolat de Sant Pere i Sant Pau. Ajuntament de Tarragona (2003)
 4. Projecte de restauració d’una activitat extractiva propietat de l’ajuntament de Roquetes i estudi del sector de les graveres al municipi. Ajuntament (2006).

FOTOS

 

Accés ràpid
Limonium S.L. C/ Méndez Núñez 16, 43004, Tarragona. Telf. 877 66 14 38