Estàs a: Pàgina principal > Impacte ambiental

Impacte ambiental

Limonium S.L. redacta Estudis d’Impacte Ambiental o executa Programes de Vigilància Ambiental determinats per la legislació sectorial i basats en un profund coneixement del territori i una gran capacitat per definir solucions pràctiques als problemes que els projectes d’activitats econòmiques o d’infraestructures i obres públiques puguin suposar.


projectes realitzats

D’obres públiques

 1. Informe i estudi d’avaluació de l’impacte ambiental del projecte del Tren d’Alta Velocitat en el subtram Lleida-Martorell. Oficina d’Advocats Clivillé-Calduch (2000)
 2. Estudi d’impacte ambiental del Projecte de Circumval·lació a la població de Nulles. Diputació de Tarragona (2001-2002).
 3. Assessorament a les obres de la variant de la carretera C-14 en concepte de vigilància ambiental. Ajuntament de Reus (2001)
 4. Assessorament a l’ajuntament de les Borges del Camp sobre els impactes ambientals dels traçats de la variant de la carretera de la localitat. Ajuntament (2002)
 5. Assessorament tècnic a la vigilància ambiental del projecte d’endegament del riu Francolí. Agritem (2002)
 6. Estudi de compatibilitat de l’Autovia de l’Interior amb la protecció de l’esparver cendrós (t.m. de la Sénia). Ajuntament (2006)
 7. Estudi d’impacte ambiental de la carretera d’accés a Brises del Mar, a Altafulla. Nadal-Marcé arquitectes (2007).
 8. Estudi d’impacte ambiental del sistema de sanejament de la Pineda (t.m. de Vila-seca). Agència Catalana de l’Aigua (2009).

 

De centrals eòliques

 1. Descripció del medi preoperacional en 5 estudis d’impacte ambiental per 5 centrals eòliques a la comarca de les Garrigues. CODEMA (2000).
 2. Estudis d’avifauna, flora i connectivitat per a tres centrals eòliques (Almatret i Vilanova de Prades). Vallser (2005)
 3. Informe sobre l’adequació a dret i correcció de continguts de l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de parc eòlic “Els Pessells”. Ajuntament d’Horta de Sant Joan (2005)

 

D’activitats extractives

 1. Estudi d’afectacions i impactes derivables de la realització d’activitats d’investigació minera “Santa Teresa” per part d’Uniland Cementera, SA. Ajuntament de l’Albiol (1998)
 2. Informe d’efectes i impactes ambientals previsibles a partir de dos explotacions d’àrids a Reus (Partida del Roquís i Bellisens), Propietaris
 3. Valoració, estudi i propostes de nombrosos expedients i projectes de restauració d’activitats extractives a les províncies de Tarragona, Barcelona, València i Saragossa segons la metodologia Cantera System, Quepsa (2004-2006)
 4. Estudi d’Impacte Ambiental del projecte d’una nova pedrera a Querol. Canteras Cisteró (2006)

 

D’activitats industrials i de gestió de residus

 1. Informe sobre l’impacte ambiental de l’ampliació i clausura del dipòsit de residus industrials de l’empresa CORSA a Reus. Advocat Adolf Barceló (2001)
 2. Informe sobre els efectes ambientals d’un abocador de runes i enderrocs a Llorac. Advocat Albert Calduch (2000)
 3. Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte de Gestió Sostenible dels residus i subproductes del moble a les comarques del Baix Maestrat i Montsià a la Sénia. TECPLAN (2004).

 

De projectes de transformació en regadiu

 1. Estudi del medi físic i natural de l’Estudi d’Impacte Ambiental de la xarxa de transformació en reg d’uns terrenys a la Figuera. Consulting Agritem S.L. (2002)
 2. Estudi de caracterització dels recursos d’aqüífer existents al marge dret del riu Ebre a la comarca del Montsià, a utilitzar en la Declaració d’Impacte Ambiental del Projecte del Canal Xerta-riu Sénia. Departament de Medi Ambient i Habitatge (2005)FOTOS

 

Accés ràpid
Limonium S.L. C/ Méndez Núñez 16, 43004, Tarragona. Telf. 877 66 14 38