Estàs a: Pàgina principal > Medi Fluvial i Litoral

Medi Fluvial i Litoral

Les zones humides, els espais litorals i els sistemes fluvials són, alhora, els més escassos i que presenten major nombre de singularitats naturals al nostre territori, i els que es troben més amenaçats per l’activitat humana (ocupació urbanística, creuament d’infraestructures, alteració morfològica, abocaments i contaminació).

 

Així, han centrat l’atenció de Limonium S.L. que, mitjançant estudis específics i projectes de recuperació i restauració, tracta de dotar administracions, entitats i propietaris de les eines específiques per millorar l’estat ecològic d’aquests espais i, si s’escau, habilitar-los per l’ús públic.

 • Projectes de restauració
 • Gestió de finques privades - Plans d'ordenació
 • Prevenció d'incendis forestals

PROJECTES REALITZATS

Apart dels treballs ja citats com Plans de Gestió i Ordenació, cal citar:

 1. Estudi i Projecte de reutilització de les aigües depurades de l’EDAR Tarragona Nord-Altafulla per usos ambientals en l’àmbit de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de la Desembocadura del riu Gaià. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (1999)
 2. Projecte de restauració ecològica i paisatgística dels terrenys situats entre el barranc de Roquís-pedret i els polígons industrials a Reus. Ajuntament (2000)
 3. Projecte d’explotació sostenible dels recursos de la zona de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes (riu Ebre) a Flix. Diputació de Tarragona (2000)
 4. Realització de 86 expedients d’avaluació del Programa Anual de neteja de Lleres de l’Agència Catalana de l’Aigua, conques del Francolí, Gaià, Segre, Rieres Meridionals i Ebre. Taller d’Enginyeries Ambientals S.L. (2002-2003) i la seva posterior certificació Redacció del Pla Especial de Restauració dels Ambients Dunars en l’àmbit del PAU.CS.06 a Salou. Propietaris (2003)
 5. Projecte d’ordenació i restauració dels Morrots de la Savinosa a Tarragona. Fundació Natura (2004)
 6. Estudi d’adequació ecològica i paisatgística d’una àrea d’interpretació del medi natural al voltant del Llac de Prades. Diputació de Tarragona (2005)
 7. Projecte de restauració de la desembocadura de la riera de Maspujols a Cambrils. Ajuntament (2006)
 8. Estudis de la vegetació de la riera de Caldes i el torrent del Bugarai en el marc del projecte d’ordenació d’aquests dos cursos fluvials del municipi. Diputació de Barcelona (2006)
 9. Projecte de restauració del marge fluvial dret de la Riera de Riudoms al pas per la urbanització Molí de la Torre a Cambrils. Ajuntament (2007)
 10. Estudi de Planificació Integral de la conca del riu Montsant. Parc Natural de la Serra del Montsant (2007)
 11. Memòries valorades per a la restauració del bosc de ribera en dos trams del riu Francolí a la Masó. Fundació Natura (2007)
 12. Coordinació i redacció del Projecte de Restauració de la Continuïtat Hidrològica a l’Ebre. En equip de treball amb URS i Riet Vell. Acuamed (2005).
 13. Redacció dels projectes constructius corresponents (2006-2008)
 14. Proyecto de restauración integral del bosque de ribera entre Tortosa y la desembocadura del río Ebro
 15. Proyecto de restauración del bosque de ribera en diversos lugares escogidos de islas fluviales y riberas, aguas arriba de Tortosa
 16. Proyecto de restauración de diversas de zonas húmedas de la llanura de inundación (Marjal de Campredó y Ullals de la Carrova)
 17. Proyecto de restauración del meandro de Flix Proyecto de construcción de 6 centros de interpretación en localidades ribereñas del río Ebro
 18. Proyecto de construcción de una escala para peces en el azud de Xerta.
 19. Assessorament continuat sobre diversos projectes al litoral del municipi de Tarragona (Miracle-Arrabassada-Savinosa-Cala Romana-Platja Llarga-Bosc de la Marquesa). Ajuntament de Tarragona (2009)
 20. Projecte de minimització dels impactes que afecten a hàbitats i espècies al riuet d’Escaladei. Parc Natural del Montsant (2009)
 21. Pla Director de Reutilització d’Aigües Residuals de l’EDAR de la Riera de la Bisbal. Agència Catalana de l’Aigua (2009)


 

FOTOS

 

Accés ràpid
Limonium S.L. C/ Méndez Núñez 16, 43004, Tarragona. Telf. 877 66 14 38