Estàs a: Pàgina principal > Medi natural

Medi natural

Presentació

Des dels seus inicis, Limonium S.L. ha estat especialment interessada en aportar el seu coneixement i experiència per la conservació i potenciació de la biodiversitat i el medi natural. A través del treball amb col·laboradors externs especialitzats, ha realitzat diversos estudis sobre espècies de fauna i flora d’interès encaminats a la seva protecció o a la compatibilització de la seva presència amb l’activitat humana. Mitjançant una especialització i treballant per gestors i propietaris d’espais naturals, ha desenvolupat una metodologia adaptada de redacció de plans de gestió i plans d’ordenació d’espais naturals protegits i finques amb valor natural. Alguns d’aquests espais, donat el seu estat i les seves problemàtiques, necessitaven de la redacció de projectes d’intervenció o restauració, tant en el medi fluvial, com el medi litoral, i les zones agroforestals. De la inspiració dels projectes en el medi natural es deriva l’interès en redactar projectes en zones verdes urbanes i periurbanes amb objectiu de multifuncionalitat i d’inserció de la trama natural en el medi urbà. Així, en aquest sentit, la catalogació del patrimoni arbrat del territori relaciona tots dos aspectes.

 


Projectes destacats

  1. Pla de Protecció i Gestió i Pla Especial de l’Espai Natural Protegit (ZEPA) de la Plana de Lleida.
  2. Estudis de Capacitat d’Acollida del Parc Natural del Delta de l’Ebre i dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.
  1. Catàleg d’Arbres Monumentals, Notables i Singulars dels termes municipals de Salou, Reus i Tarragona.
  2. Projecte Executiu de Recuperació del Jardí Històric del Pont del Diable a Tarragona.
  1. Estudi de la població de tortuga mediterrània a Marçà, amb projecte de construcció del Centre de Recuperació, del Centre d’Interpretació i el Pla de Gestió de la Miloquera.
  2. Estudis de caracterització i minimització del conflicte causat a l’agricultura de l’arròs pel flamenc i la polla blava.


Accés ràpid
  • Limonium S.L. C/ Méndez Núñez 16, 43004, Tarragona. Telf. 877 66 14 38