Estàs a: Pàgina principal > Novetats

Limonium aconsegueix l’adjudicació d’un concurs públic del Govern d’Euskadi

El concurs consisteix en l’elaboració dels instruments de gestió i ordenació de diverses zones húmides alabeses

 

L’objecte del concurs és l’elaboració dels corresponents Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Biotop de Lagunas de Laguardia i de l’Àrea del Diapir d’Añana, des de la perspectiva de la seva possible declaració como Biòtop Protegit, i la seva tramitació fins a l’Aprovació Provisional, així com els processos de participació corresponents, en coordinació amb els relatius a les designacions de les Zones Especials de Conservació de la Xarxa Natura 2000 vinculades a aquests espais (ES2110007 Lago de Arreo-Caicedo Yuso i ES2110021 Lagunas de Laguardia).

És necessari destacar el caràcter singular d’aquests espais; llacunes endorreicas envoltades per un paisatge vitivinícola en el cas de les Lagunas de Laguardia, i diapir salí amb  manifestacions molt sorprenents com les Salinas de Añana o el Lago de Arreo en el cas del Diapiro de Añana. A més, tant les lagunas de Laguardia com el Lago de Arreo-Caicedo Yuso són llocs RAMSAR.

La nostra proposta, basada en una metodologia documental singular en la que s’aprofiten les sinèrgies de la redacció dels dos tipus de documents (PORN de l’espai protegit i Pla de Gestió de l’espai Natura 2000), permetrà també reforçar-se amb els treballs d’avaluació ambiental estratègica del Pla General d’Ordenació Urbana de Lantarón (municipi en el que se situa el lago de Arreo-Caicedo Yuso), en el que estem treballant des de gener.

Aquest important treball permetrà augmentar la nostra experiència en la planificació d’espais naturals i posar en valor els nostres coneixements sobre zones humides, salines i paisatges vitivinícoles.

 

FOTOS

faci clic per ampliar la imatge

 

Accés ràpid
Limonium S.L. C/ Elionor de Pallars, núm 5. 43764 - El Catllar. Telèfon 977 26 10 87