Estàs a: Pàgina principal > Novetats

Assistncia Tcnica de LIMONIUM al Servei de Planificaci de lEntorn Natural

Publicaci de la nova pgina web del SENP (Sistema dEspais Naturals Protegits de Catalunya)

 

Aquest espai del PEIN, est a la Xarxa Natura 2000 o no?

Hi ha zones humides de linventari dins daquesta ZEPA?

Quins municipis aporten espai a aquest parc natural?

Quines han estat les motivacions per declarar aquest espai protegit?

Quins sn els valors principals de fauna daquest espai LIC?

Quins sn els usos del sl daquest Espai dInters Natural ?

Quines activitats principals shi desenvolupen ?

Quines sn les seves caracterstiques geolgiques, t geozones o getops ?

T algun document de gesti o planificaci aprovat ?

Aquestes preguntes, que sovint necessitava duna recerca complicada a travs de les webs de la Generalitat i daltres institucions, poden tenir una fcil resposta. Per fi, una web organitzada i dissenyada per trobar la informaci bsica de tots els espais que composen el SISTEMA despais naturals protegits de Catalunya, amb explicacions sinttiques que permeten comprendre les relacions complexes dun SISTEMA creat des de fa ms de 30 anys, donant lloc a mltiples figures de protecci diferents, i que ha culminat amb la consolidaci de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya.

A partir de la molta informaci dispersa que existia a la web institucional, i de molts treballs sectorials disponibles, shan elaborat continguts especfics per cadascun dels 187 espais que composen el SISTEMA despais naturals protegits de Catalunya i sha explicat el SISTEMA en s, la seva gnesi, el seu funcionament, la normativa que el regula i la relaci entre les diverses figures de protecci existents. Duna manera grfica i senzilla, es podr accedir ara a la informaci especfica i general, acompanyada de grfiques, figures i fotografies.

La remodelaci del sistema dinformaci via web dels espais naturals protegits de Catalunya ha estat un treball ingent, en el qual han participat els tcnics del Servei de Planificaci de lEntorn Natural i del Servei de Difusi del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb lassistncia tcnica de la consultoria Limonium, que ha conceptualitzat la nova web, els seus apartats, la distribuci de la informaci i ha preparat els continguts de totes les planes i espais, a ms daportar molt material fotogrfic propi per illustrar els diversos apartats.

Ens congratulem de poder presentar aquest treball dun any i mig, que entenem s una gran aportaci al coneixement dels espais naturals i la biodiversitat del pas, i que est encara en fase de ser completat amb nous apartats i continguts, com lexplicaci dels bns i serveis dels ecosistemes de cada espai, aix com dels impactes i amenaces que pateixen.

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=42699ec5429e1410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Presentacio_PublicacioSENP

 

FOTOS

faci clic per ampliar la imatge

 

Accés ràpid
Limonium S.L. C/ Méndez Núñez 16, 43004, Tarragona. Telf. 877 66 14 38