Estàs a: Pàgina principal > Novetats

Presentem una ponència en jornades organitzades pel Govern Basc

Jornades sobre la Xarxa Natura 2000 a Euskadi

 

Els dies 28 y 29 de novembre de 2013 tenen lloc a Fraisoro (Guipúscoa) unes jornades organitzades pel Govern Basc i dirigides especialment a personal de l’administració en les quals es presentaran diverses ponències relacionades amb el desenvolupament de la Xarxa Natura 2000 a la CAPV.

 

Arrel del treball que està realitzant Limonium per encàrrec del govern basc de redacció del Pla de Gestió de ZEC i Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de diverses zones humides alabeses (Lagunas de Laguardia, Diapiro de Añana (Valle Salado de Añana i Lago de Arreo-Caicedo de Yuso), en les que es combinen instruments de gestió de dues figures de protecció diferents (Zona Especial de Conservació de la Xarxa Natura 2000 i Biotop Protegit segons la legislació basca) i arrel també de l’experiència desenvolupada l’any 2000 en la redacció dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida, que també eren ZEPA de la Xarxa Natura 2000, els organitzadors han convidat a Eduardo Soler a realitzar una ponència anomenada: “Correspondencia entre la planificación y gestión de ZEC y de Biotopos protegidos

 

A celebrar el dijous 28

 

La informació sobre les jornades, a les que es preveu que assisteixen més de 100 persones, podreu veure-la a la web del Govern Basc:

 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-564/es/contenidos/evento/natura_fraisoro/es_natura/indice.html

Ens congratulem de poder participar en tan interessants jornades.

En aquest enllaç apareixen tots els espais Natura 2000 on hem treballat

http://www.limonium.org/General/Natura2000_Limonium.pps

 

FOTOS

faci clic per ampliar la imatge

 

Accés ràpid
Limonium S.L. C/ Elionor de Pallars, núm 5. 43764 - El Catllar. Telèfon 977 26 10 87