Estàs a: Pàgina principal > Novetats

Creació de sistema d’indicadors per a avaluar l’impacte i efectivitat de la custòdia del territori

Limonium acaba d’entregar a la Xarxa de Custòdia del Territori els documents associats a l’assistència tècnica d’elaboració d’un sistema d’indicadors d’impacte i efectivitat de la custòdia del territori”

 

Tot i que les entitats de custòdia solen estudiar l'impacte dels seus projectes en base a indicadors de conservació, fins a dia d'avui no s'ha creat un sistema estandaritzat i protocol·litzat per a avaluar globalment l'impacte dels acords de custòdia en totes les seves dimensions.

La xct ha impulsat un sistema d'indicadors de la custòdia del territori encarregat a Limonium SLU i el Cedricat, en el marc del projecte Nuevas herramientas para la calidad y la efectividad de la custodia del territorio

financiat per Fundación Biodiversidad.

Aquest sistema d’indicadors està format per un total de 27 indicadors, classificats en tres grans famílies: indicadors estratègics (7), de conservació (8), i socio-econòmics de l’acord (12). El sistema té una doble avaluació en una doble escala, de l'estratègia de gestió global mitjançant la custòdia del territori i de les actuacions concretes d’implementació de la mateixa.


Gràcies a l'ús d'aquests indicadors es podran obtenir dades objectives i relativament simples d'un panorama complex, com és la conservació, que permetran prendre decisions de gestió en base als resultats, al cost, al temps i a les prioritats de cada acord i cada entitat. Al seu torn, amb l'aplicació continuada dels indicadors, es podrà supervisar i avaluar l'eficàcia de les mesures adoptades per augmentar i millorar l'efectivitat i l'impacte de la custòdia del territori. A més, el conjunt d'indicadors de totes les entitats oferirà també una visió global de la importància de la custòdia del territori com a estratègia de conservació del patrimoni natural, paisatgístic i cultural i al mateix temps el seu impacte econòmic i social.

Aquest sistema d’indicadors ha estat testat per les 5 entitats participants en el projecte, i algunes més, i que s'hi han incorporat els suggeriments que s'han considerat oportuns. A més, s'inclou en la versió millorada del Protocol de Seguiment i Avaluació́ d’Acords de Custòdia (PSAC).

Mentrestant, podeu descarregar-vos el document  al següent enllaç:

http://www.xct.cat/news/ca/2014/03/05/0002/creacio-d-un-nou-sistema-d-indicadors-per-a-avaluar-l-impacte-i-efectivitat-de-la-custodia-del-territori

 

FOTOS

faci clic per ampliar la imatge

 

Accés ràpid
Limonium S.L. C/ Elionor de Pallars, núm 5. 43764 - El Catllar. Telèfon 977 26 10 87