Estàs a: Pàgina principal > Novetats

Plan de Manejo Ambiental del Humedal los Patos, a Tocancipá (Cundinamarca, Colòmbia)

Acabem treballs i sortim a la revista Quercus

 

Després de 6 mesos de treball, durant la primera quinzena de juliol entregarem a FEMSA Coca-Cola el Plan de Manejo Ambiental del Humedal los Patos, a Tocancipá (Cundinamarca, Colòmbia). Aquest pla realitza una diagnosi sòcioambiental d’aquesta petita zona humida de 4 hectàrees i proposa una zonificació i un pla d’acció per a aconseguir no només millorar el seu potencial biològic, sinó convertir l’espai en una àrea de recreació activa al servei dels ciutadans de Tocancipá i com a zona d’atracció per al turisme ornitològic, donada la seva aptitud per a l’observació d’algunes de les espècies d’aus d’interès de les zones humides de la Sabana de Bogotá, com la tingua o rascón bogotano, la tingua de pico verde o la monjita.

 

El pla ha desenvolupat un intens procés de socialització i participació amb la realització de quatre tallers diferents  i nombroses entrevistes a responsables i líders socials.

El pla incorpora nombroses accions agrupades en cinc objectius generales. Un gruix de les accions estan encaminades a millorar les connexions hidrològiques de la zona humida, la seva morfologia (creant nous miralls d’aigua mitjançant el dragat) i la qualitat de l’aigua, amb accions com la creació de filtres verds en els canals d’entrada i el control de les captacions il·lícites d’aigua. També es pretén combatre activament les espècies de flora invasores, reforestar amb espècies de ribera autòctones les motes i rondes de separació, crear condicions per a diversificar les poblacions d’aus, circumval·lar la zona humida amb una itinerari educatiu i interpretatiu mitjançant la senyalització, situar infraestructura de delimitació i observatoris per aus o hides. Al mateix temps, es pretén que el PMA de la zona humida de los Patos sigui un germen de tota una sèrie de millores en els espais verds públics propers, com el Parque los Patos i el riu Bogotà, i que fomentin la conservació i gestió de la resta zones humides del municipi.

Ens congratula també que la revista Quercus en el seu número d’aquest mes de juliol ha destinat dues pàgines per un article nostre sobre les zones humides de l’entorn de Bogotà en general, i la zona humida delos Patos en particular.

En el següent link trobareu l'article de la revista Quercus

http://www.limonium.org/General/Articulo_QUERCUS.pdf

 

 

FOTOS

faci clic per ampliar la imatge

 

Accés ràpid
Limonium S.L. C/ Elionor de Pallars, núm 5. 43764 - El Catllar. Telèfon 977 26 10 87