Estàs a: Pàgina principal > Planejament Territorial

Planejament Territorial

Avaluació ambiental de planejament territorial (Plans Directors i Plans Territorials)

El planejament territorial constitueix el marc de referència per al planejament urbanístic dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUMs) i del planejament derivat.

 

En aquest àmbit destaquen els projectes realitzats per Limonium sobre l’assessorament i la redacció de la documentació ambiental del Pla Director Urbanístic de Delimitació de les Àrees Residencials Estratègiques del Camp de Tarragona i del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya.

 

Avaluació ambiental del Pla Director Urbanístic de Delimitació de les Àrees Residencials Estratègiques del Camp de Tarragona (2008-2009)

Projecte encarregat per l'Institut Català del Sòl i realitzat de manera coordinada amb l'equip de la Càtedra d’Urbanística de la ETSAV (UPC), redactor del Pla, i els equips redactors del planejament i dels projectes d’urbanització corresponents als 14 àmbits territorials implicats.

 

La proposta suposa la delimitació de 14 Àrees Residencials Estratègiques, amb una superfície total d’unes 340 ha.

 

Avaluació ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya (2007-2010)

Projecte encarregat per Jordi Romero i Imma Jansana Arquitectes Associats i pel Consell Comarcal de la Cerdanya, que abastà inicialment l’extensió de 16 municipis a la comarca de la Cerdanya.

 

 

 

 

 

 

FOTOS

 

Accés ràpid
Limonium S.L. C/ Méndez Núñez 16, 43004, Tarragona. Telf. 877 66 14 38