Estàs a: Pàgina principal > Planejament Urbanístic

Planejament Urbanístic

Informes ambientals i procediment d’avaluació ambiental estratègica de POUMs i Plans Directors Urbanístics

Els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUMs) constitueixen l’eina de planificació bàsica del desenvolupament urbanístic i territorial dels municipis en el curt i mig termini, i estan subjectes segons la normativa vigent al procediment d’avaluació ambiental estratègica (AAE)

 

Des de Limonium hem realitzat i/o estem realitzant la documentació ambiental i l’assessorament d’avaluació ambiental de 43 POUMs arreu de la geografia catalana a les comarques del Tarragonès, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Baix Camp, Alt Camp, Conca de Barberà, Baix Penedès, Alt Penedès, la Cerdanya, Vallès Occidental, Baix Empordà, Osona, Berguedà i Solsonès .

 

Tenim experiència de més de 3 anys en un Pla Plurimunicipal amb un abast de 13 municipis a la Cerdanya, pel Consell Comarcal de la Cerdanya i els Ajuntaments implicats.


Coordinem i redactem la documentació ambiental del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Camp de Tarragona, per l’Incasol i els Ajuntaments implicats.

 

Municipis on hem actuat

FOTOS

 

Accés ràpid
Limonium S.L. C/ Méndez Núñez 16, 43004, Tarragona. Telf. 877 66 14 38