Estàs a: Pàgina principal > Fracció orgànica

Fracció orgànica

Les restes orgàniques són un bon recurs per obtenir un adob natural de bona qualitat: el compost. Un dels elements fonamentals per facilitar el bon funcionament del cicle de la fracció orgànica és la població, ja que és l’encarregada de la separació en origen d’aquest residu a les llars. Des de Limonium oferim els serveis d’informació directa a la població i de creació de materials de difusió del missatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accés ràpid
Limonium S.L C/ Méndez Núñez 16, 43004, Tarragona. Telf. 877 66 14 38