Estàs a: Pàgina principal > Innovació educativa

Innovació educativa

Una de les tasques dels educadors/es de Limonium és la innovació educativa. Treballem en el disseny i creació de programes d’educació ambiental d’una temàtica específica a proposta d’administracions o bé a partir de problemàtiques ambientals que considerem importants des de l’educació pel desenvolupament sostenible. Tot seguit us en mostren algun exemple. Així que si teniu algun tema que us interessa desenvolupar des de la vessant educativa, des de Limonium us oferim un equip avesat a la creació d’aquesta tipologia de programes.


 

A. Hort escolar i compostatge a l’escola
OBJECTIU PRINCIPAL Crear un espai vivencial i de convivència al pati del centre Aprendre per mitjà d’experiències pròpies Fer el seguiment i el manteniment de les espècies vegetals Aprendre els cicles de vida de les plantes
METODOLOGIA a) Adequació del terreny i preparació de l’espai
b) Elaboració de material divulgatiu
c) Activitat didàctica i pedagògica destinada als alumnes
d) Seguiment i control
e) Activitats complementàries pels alumnes

B. Enjardinament dels patis dels centres educatius
OBJECTIU PRINCIPAL Crear un espai educatiu per mitjà de la reproducció d’ecosistemes mediterranis
METODOLOGIA a) Proposta tècnica d’enjardinament
b) Activitat didàctica i pedagògica destinada als alumnes del centre educatiu
c) Plantada de les espècies
d) Seguiment i manteniment
e) Activitats complementàries pels alumnes

C. Proposta d’actuacions d’educació ambiental a les escoles centrades en el fartet (Aphanius iberus)
OBJECTIU PRINCIPAL Afavorir la conservació dels fartets.
Afavorir l’educació ambiental sobre els espais propers als centres educatius.
METODOLOGIA f) Divulgació del projecte als centres educatius
g) Introducció dels aquaris a les aules
h) Desenvolupament del programa
i) “Festa del Fartet”

D. Eradicació dels dits de bruixa (Carpobrotus edulis)
OBJECTIU PRINCIPAL Afavorir la regeneració de la vegetació potencial per mitjà de l’eradicació del Carpobrotus edulis. Sensibilitzar a la població entorn la problemàtica d’aquesta espècie i de les espècies al·lòctones en general.
Sensibilitzar a la població sobre la importància de la conservació dels ecosistemes litorals.
METODOLOGIA j) Elaboració de material divulgatiu
k) Activitat didàctica i pedagògica destinada als alumnes
l) Xerrades formatives per la població en general
m) Jornades d’eradicació de l’espècie
n) Seguiment i control
o) Activitats complementàries pels alumnes

 

Accés ràpid
Limonium S.L C/Elionor de Pallars, núm 5. 43764 - El Catllar. Telèfon 977 26 10 87