Estàs a: Pàgina principal > Novetats

Assistència Tècnica de LIMONIUM al Servei de Planificació de l’Entorn Natural

Publicació de la nova pàgina web del SENP (Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya)

 

Aquest espai del PEIN, està a la Xarxa Natura 2000 o no?

Hi ha zones humides de l’inventari dins d’aquesta ZEPA?

Quins municipis aporten espai a aquest parc natural?

Quines han estat les motivacions per declarar aquest espai protegit?

Quins són els valors principals de fauna d’aquest espai LIC?

Quins són els usos del sòl d’aquest Espai d’Interès Natural ?

Quines activitats principals s’hi desenvolupen ?

Quines són les seves característiques geològiques, té geozones o geòtops ?

Té algun document de gestió o planificació aprovat ?

 

Aquestes preguntes, que sovint necessitava d’una recerca complicada a través de les webs de la Generalitat i d’altres institucions, poden tenir una fàcil resposta. Per fi, una web organitzada i dissenyada per trobar la informació bàsica de tots els espais que composen el SISTEMA d’espais naturals protegits de Catalunya, amb explicacions sintètiques que permeten comprendre les relacions complexes d’un SISTEMA creat des de fa més de 30 anys, donant lloc a múltiples figures de protecció diferents, i que ha culminat amb la consolidació de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya.

A partir de la molta informació dispersa que existia a la web institucional, i de molts treballs sectorials disponibles, s’han elaborat continguts específics per cadascun dels 187 espais que composen el SISTEMA d’espais naturals protegits de Catalunya i s’ha explicat el SISTEMA en sí, la seva gènesi, el seu funcionament, la normativa que el regula i la relació entre les diverses figures de protecció existents. D’una manera gràfica i senzilla, es podrà accedir ara a la informació específica i general, acompanyada de gràfiques, figures i fotografies.

La remodelació del sistema d’informació via web dels espais naturals protegits de Catalunya ha estat un treball ingent, en el qual han participat els tècnics del Servei de Planificació de l’Entorn Natural i del Servei de Difusió del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb l’assistència tècnica de la consultoria Limonium, que ha conceptualitzat la nova web, els seus apartats, la distribució de la informació i ha preparat els continguts de totes les planes i espais, a més d’aportar molt material fotogràfic propi per il·lustrar els diversos apartats.

Ens congratulem de poder presentar aquest treball d’un any i mig, que entenem és una gran aportació al coneixement dels espais naturals i la biodiversitat del país, i que està encara en fase de ser completat amb nous apartats i continguts, com l’explicació dels béns i serveis dels ecosistemes de cada espai, així com dels impactes i amenaces que pateixen.

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=42699ec5429e1410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Presentacio_PublicacioSENP

 

 

 

FOTOS

Descripcion de la foto
Descripcion de la foto
Descripcion de la foto
Descripcion de la foto
Descripcion de la foto

 

Accés ràpid
Limonium S.L C/Elionor de Pallars, núm 5. 43764 - El Catllar. Telèfon 977 26 10 87