logo-limonium-educacio

Consultoria

El coneixement aplicat a la protecció de la biodiversitat és clau en el nostre dia a dia.

Des d’aquest departament ens encarreguem dels estudis, projectes i informes ambientals i de sostenibilitat en àmbits diferents. Mitjançant estudis rigorosos i solucions innovadores, promovem la conservació i la sostenibilitat del nostre entorn natural.

En tots els plans, projectes i estudis territorials que realitzem utilitzem les eines i tecnologia dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)

Per nosaltres, el SIG constitueix una poderosa eina per a treballar amb bases de dades i fer anàlisi multicriteri per a la presa de decisions en camps molt diversos: planejament urbà, gestió de recursos i espais naturals, ordenació del territori, estudis de paisatge, de mobilitat, gestió de patrimoni cultural, monitoratge de biodiversitat, gestió forestal, turisme i màrqueting, disseny de rutes,  entre d’altres.

A més, els SIGs ens permeten comunicar millor els resultats. Amb les dades obtingudes, creem composicions de mapes, gràfics o infografies visualment atractives, per a això emprem les tècniques correctes de representació cartogràfica i comunicació visual.

Item added to cart.
0 items - 0,00