logo-limonium-educacio

Mobilitat

Anàlisi detallada de la mobilitat generada, promovem solucions per una integració urbana harmoniosa i sostenible.

Realització d’estudis detallats per avaluar l’impacte de la mobilitat generada per diferents projectes urbans i infraestructures. Mitjançant metodologies avançades, analitzem les dinàmiques de trànsit, l’ús del transport públic i les tendències de mobilitat per proporcionar una visió completa de l’impacte que un projecte pot tenir en la circulació i els desplaçaments.

Identificar potencials problemàtiques, proposar solucions i garantir una integració harmoniosa dels nous projectes amb l’entorn urbà existent, promovent sempre una mobilitat sostenible i eficient.

Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG)
DSC_0454B.Marquesa 18-01-2023
DSC_0799Delta 20-01-2023
DSC_0811Delta 20-01-2023
DSC_0851Delta 20-01-2023
DSC_3081Taller fotMontsant
DSC_4473B.Marquesa
DSC_9086B.Marquesa 2022
DSC_9060B.Marquesa 2022
DSC_3132Taller fotMontsant

Projectes relacionats

2023

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del Pla Especial en l’àmbit de Can Palomeres a Malgrat de Mar

Més info
Item added to cart.
0 items - 0,00