logo-limonium-educacio

Aliances

Participació amb entitats i fundacions

Per tal de continuar amb la nostra missió de vetllar per la conservació del territori i la biodiversitat, generem sinèrgies amb entitats i fundacions, com Fundación Bosc de la Marquesa i Fundación Vida Silvestre, fonamentals per desenvolupar accions positives a favor del medi ambient.

Item added to cart.
0 items - 0,00