logo-limonium-educacio

Campanyes de comunicació i sensibilització ambiental

Serveis de disseny, coordinació i realització de campanyes de sensibilització a la població en general, tot adaptant l’estratègia de comunicació a les necessitats del client.

Depenent de les necessitats de cada client, l’estratègia comunicativa s’adaptarà aplicant diferents actuacions com xerrades a la població, punts d’informació estàtics i / o mòbils, visites personalitzades porta a porta a les llars i comerços, enquestes de satisfacció, redacció d’articles als mitjans de comunicació escrits, etc.

En aquest apartat també s’inclouen l’organització de diades divulgatives en espais naturals per a grans i petits i l’elaboració de materials com poden ser plafons explicatius de la fauna i la flora de l’indret, opuscles, etc.

També s’inclou el disseny i edició de diferents materials com poden ser opuscles informatius, cartells, plafons i imants, entre altres. També adquisició de material exclusiu com cubells i bosses de ràfia per la separació de la brossa domèstica, bosses reutilitzables per anar a comprar, kits d’estalvi d’aigua, entre altres.

Campanyes de sensibilització (PDF)

Serveis relacionats

2020

Seguiment setmana medieval de Montblanc

Més info

2022 – 2023

Actuacions per al foment de la recollida selectiva i la prevenció de residus a la platja de La Pineda

Més info
Item added to cart.
0 items - 0,00