logo-limonium-educacio

Biodiversitat

La conservació de la biodiversitat és una de les nostres màximes preocupacions.

Paral·lelament durant la realització de diferents projectes es duen a terme tasques destinades a la recopilació de dades científiques que ens ajudaran al coneixement de la biodiversitat.

Recollir aquesta informació ens ajudarà a comprendre, per exemple, els canvis dels usos del sòl i l’impacte del canvi climàtic. Aquesta informació també es destina per: futurs treballs o publicacions científiques, atles i presentacions en congressos.

Avui en dia, la pèrdua de biodiversitat és una de les problemàtiques mundials més greus. Està associada, especialment, a la destrucció dels hábitats, causada sobretot pel desenvolupament inapropiat de certes activitats humanes. Limonium disposa d’un equip multidisciplinari especialitzat en Estudis de Biodiversitat, Informes Ecològics, Plans de recuperació d’espècies, Plans d’Acció per a la Biodiversitat i Estudis de connectivitat ecològica, amb l’objectiu de millorar l’estat de conservació general de la biodiversitat i buscar un equilibri entre el desenvolupament econòmic/social i el medi. 

Estudis de Biodiversitat
Informes Ecològics
Plans de recuperació d’espècies
Plans d’Acció per a la Biodiversitat
Estudis de connectivitat ecològica

Projectes relacionats

2023

Pla de gestió – Bosc de la Marquesa (Tarragona)

Més info
Item added to cart.
0 items - 0,00