PROJECTES

Carta del Paisatge de la Conca de Barberà

2018 - 2020

Paisatge

La Carta de Paisatge és un instrument definit al Decret 343/2006, que desenvolupa la Llei del Paisatge, on s’elabora una diagnosi de les dinàmiques del paisatge, es defineixen objectius de qualitat paisatgística a assolir en l’àmbit i s’elabora un programa de gestió on es concentren accions específiques que han d’emprendre els diversos agents i on ha de quedar garantida la participació ciutadana.

Item added to cart.
0 items - 0,00