PROJECTES

Document Ambiental Estratègic (DAE) per la Modificació Puntual del POUM referent al sector de l’antic Pla Parcial S-6 “El POET”

Es tracta del primer document necessari per a l’avaluació ambiental estratègica simplificada requerida per la Modificació Puntual del POUM referent al sector de l’antic Pla Parcial S-6 “El POET”, seguint el que estableix la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Per una banda, el sector industrial el POET és un punt estratègic enmig del Baix Penedès que es va urbanitzar a finals de 2010, però va quedar aturat i no hi ha hagut cap impuls per desenvolupar-lo; així, s’estan buscant fórmules per donar-li valor, pel que es vol modificar la seva configuració. Per altra banda, a la zona del poblat íber és necessària una zona d’equipaments que permeti dotar l’espai de zones complementàries i de serveis per les visites.

Item added to cart.
0 items - 0,00