PROJECTES

Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del Pla Especial en l’àmbit de Can Palomeres a Malgrat de Mar

2023

Mobilitat

L’EAMG s’inclou com un document que complementa el Pla Especial en l’àmbit de Can Palomeres a Malgrat de Mar, que prové de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal. L’objectiu principal és incorporar la documentació que fixa l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada d’acord amb les figures de planejament urbanístic derivat, i en alguns dels aspectes de la normativa urbanística relativa al sector on es troba.

Item added to cart.
0 items - 0,00